Popis članova tima:

  • Luka Abramušić
  • Petar Mikulić
  • Mihael Peklar
  • Anja Šoštar
  • Konrad Višković
  • Dominik Žigrović

Opis projekta:

Cilj ovog projekta je implementacija autentifikacijskih kriptografskih algoritama prijavljenih na natječaj CAESAR u obliku programa za enkripciju. Program omogućuje autentificirano kriptiranje i dekriptiranje tekstualnih datoteka te prikaz enkriptiranog teksta i autentifikacijskog sažetka. Podržani su algoritmi Acorn, Keyak, OCB, Norx, Deoxys, Ketje, AEZ, MORUS, AES-OTR i ASCON.