Programsko sučelje za kriptografske algoritme prilagođene ugrađenim sustavima

Projekt iz programske potpore, ak. godina 2019./2020.
Voditelj: Marin Golub

O projektu

Autentifikacijska enkripcija je oblik enkripcije koji, osim pružanja povjerljivosti poruke, pruža način da se provjeri i integritet poruke, odnosno provjera je li sadržaj poruke tokom transporta od izvorišta do odredišta ostao nepromijenjen. Autentifikacijska enkripcija sa povezanim podacima () omogućuje provjeru integriteta i autentičosti dodatnih povezanih podataka () koji nisu kriptirani. Razvojem područja poput distribuiranih kontrolnih sustava te interneta stvari () u kojima su uređaji najčešće međusobno bežično povezani raste potreba za zaštitom njihove komunikacije. S obzirom da je većina razvijenih kriptografskih algoritama prilagođena računalima veće procesorske snage, dolazi do potrebe za razvojem novih algoritama. NIST je pokrenuo postupak za traženje, procjenu i standardizaciju kriptografskih algoritama koji su prikladni za upotrebu u ograničenim okruženjima u kojima performanse trenutnih kriptografskih standarda NIST nisu prihvatljive. Prema natječaju potrebno je razviti funkciju s 4 ulaza i 1 izlazom tipa . Ulazi varijabilne duljine su: . Ulazi fiksne duljine su: (>= 96 bita) i (>= 128 bita). Izlaz varijabilne duljine je . Hash funkciju nije potrebno razviti za prijavu na NISTov natječaj.

Algoritmi

 • ACE
 • Elephant
 • GIFT-COFB
 • Gimli
 • Grain-128
 • HYENA
 • LOTUS i LOCUS
 • Mixfeed
 • ORANGE
 • PHOTON-Beetle
 • Romulus
 • Spook
 • Subterranean 2.0
 • Xoodyak
Opis algoritama

Članovi

Iva Boras: iva.boras@fer.hr
Ana Geto: ana.geto@fer.hr
Laura Majer: laura.majer@fer.hr
Marin Njirić: marin.njiric@fer.hr
Patrik Okanović: patrik.okanovic@fer.hr
Ivan Rissi: ivan.rissi@fer.hr
Stipe Šuto: stipe.suto@fer.hr