Lightweight block ciphers

Projekt iz programske potpore a.g. 2018./2019.

O projektu

U sklopu kolegija "Projekt iz programske potpore", a.g. 2018./2019. proučavali smo kriptografski blok simetrične algoritme prilagođene ugrađenim sustavima i Internetu stvari (eng. Lightweight block ciphers). Projekt je vodio mentor prof.dr.sc. Marin Golub

Projektni tim:
  • Andrea Alilović (voditeljica tima)
  • Mihael Jakšić
  • Antonio Močinić
  • Hrvoje Spajić
  • Sven Turato

Materijali

Ovdje možete preuzeti dostupne materijale - program ili tehničku dokumentaciju projekta

Algoritmi

U sklopu projekta obrađeno je pet algoritama. Klikom na pojedini otvara se stranica s algoritmima i dio o detaljima kliknutog algoritma.