Kratni opis

Generator certifikata je softverski produkt ostvaren na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva u sklopu diplomskog projekta. Program se može upotrijebiti za generiranje X509v3 certifikata s namjenama:

  • Vršno certifikacijsko tijelo
  • Certifikacijsko tijelo
  • Autentifikacija web servera
  • Potpisivanje programa

Potrebna je Java 8 za pokretanje programa.