PROJEKT R

2021/22

slika

Pobjednici natječaja CAESAR

Projektni tim
Članovi projektnog tima:
  • Ivana Dasović (prezentacija)
  • Marta Knežević (web)
  • Vinko Sabolčec (program)
  • Karlo Šutalo (voditelj)
O projektu
Projekt je napravljen u okviru kolegija Projekt R na trećoj godini preddiplomskog studija.
Mentor projekta je prof. dr. sc. Marin Golub.

Glavni rezultat ovog projekta je program koji šifrira ili dešifrira unesene poruke ili datoteke, ovisno o načinu rada koji se odabere, te ispisuje izlaz ili grešku ukoliko je do nje došlo. Algoritmi koji su implementirani u program su: Web stranica projekta napravljena je u edukativne svrhe te prikazuje kratak opis svih algoritama i omogućuje preuzimanje gotovog programskog rješenja, prezentacije i tehničke dokumentacije.

U svrhu prezentiranja projekta napravljena je i PowerPoint prezentacija koja ukratko opisuje natječaj CAESAR, zadane algoritme i programsko rješenje.
CAESAR natječaj
CAESAR natječaj je natječaj u razvoju novih algoritama autentifikacijske kriptografije. Algoritmi se dijele u 3 kategorije: algoritmi za uređaje s ograničenim resursima, algoritmi za primjenu u uređajima s visokim performansama i algoritmi s dubinskom obranom koji u više slojeva imaju sigurnosne kontrole. Natječaj se temelji na kriptografiji s tajnim ključem. Preteća CAESAR natječaju su otvoreno natjecanje za novi Napredni Enkripcijski Standard, eSTREAM- ECRYPT Stream Chiper Project koji je zahtjevao podnošenje novih stream kriptiranih poruka prikladnih za široku uporabu te otvoreno natjecanje za novi hash standard SHA-3.

Kriptografija tajnim ključem štiti povjerljivost i integritet poruka od bilo kakvog lošeg ponašanja posrednika. Većina kriptiranih i povjerljivih podataka zaštićena je ili hibridno, javnim ključem i tajnim ključem, ili samo tajnim ključem. SUPERCOP je alat za mjerenje performansi kriptografskih software- a poput hash funkcija, sustava enkripcije javnim ključem, sustava za potpisivanje javnim ključem. Specijalno SUPERCOP uzima u obzir kriterije poput vremena potrebnog za kriptiranje kratkog paketa, vremena potrebnog za kriptiranje paketa srednje veličine, vremena potrebnog za kriptiranje dugačke poruke, duljine tajnog ključa i duljine javnog ključa. Natječaj ima nekoliko krugova te algoritmi koji nisu uspjeli zadovoljiti kriterije za određeni krug ne prolaze dalje. Obzirom na to da CAESAR natječaj nije projekt standardizacije algoritmi koji prođu u završni krug ne smatraju se standardima.